Připojení se ke stávce

Milí rodiče, dovolte mi, abych vám oznámila, že naše školka se připojuje k pondělní stávce. Věříme, že chápete, že budoucnost našeho školství je pro naši společnost důležitá a že školství je potřeba podpořit

Přihláška do kroužků

Milí rodiče, trošku nám s paní od kroužků vznikl informační šum, proto vás poprosím o rychlou reakci. Prosím, abyste v přiloženém odkazu vyplnili přihlášku pro své dítě. Kroužky budou probíhat již od příštího týdne 🙂 pěkný den 🙂 https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=723

Info KROUŽKY

Informace ohledně kroužků. Kromě angličtiny a vámi zvolené Zumby: V pátek jsme uzavřeli hlášení do kroužků a máme tady shodu. LOGOpedický a Flétna mají stejný počet dětí. Cesta do pravěku a Tvořivé ručičky mají bohužel málo dětí, proto se chci zeptat, jestli někdo z těchto dvou kroužků nechce přejít do...

Logopedická depistáž – změna termínu na 1.11.2023

Ve středu 4. října 2023 od 8.00 hod. proběhne v mateřské škole logopedická depistáž, která je přednostně určena pro děti ze třídy Sluníček. Pokud máte zájem o vyšetření svého dítěte, vyplňte prosím Žádost o vyšetření, kterou najdete v šatně MŠ, a předejte ji učitelkám ve třídě.

Nový školní rok

Krásný den, ráda bych všechny přivítala v novém školním roce 🙂 Všechny děti zvládly začátek školního roku skvěle. Věřím, že se všem dětem ve školce bude líbit. Ráda bych vás pozvala na třídní schůzky, které se budou konat 11. 9. 2023 S přáním hezkého víkendu B. Čírtková 🙂

Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024

Rozhodnutí Ředitel Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17 ,  příspěvkové organizace Mgr .Pavel Pala,  rozhodl v souladu s  § 34 odst.2 ,odst.4, § 165 odst.2 písm.b),odst.3 a 4 a § 183 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ,/školský zákon/ ve znění pozdějších...

Zápisy do MŠ na školní rok 2023/2024

Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti k zápisu do naší MŠ na školní rok 2023/2024. Zápis proběhne v kanceláři MŠ 3. května 2023 v době od 8.00  do 16.00 hod. Podrobné informace najdete  TADY Na všechny se moc těšíme 🙂