Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (ŠVP) MŠ Přichystalova má názvem: „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“ a je zaměřený na ekologickou oblast.

Děti si osvojují poznatky a dovednosti prožitkovým učením, které je založeno na přímých zážitcích. Rozvíjíme osobnost dítěte za pomoci estetického vnímání světa prostřednictvím praktických činností.

Vedeme děti k lásce, vztahu k domovu a přírodě. Vytváříme u nich zdravé životní návyky a postoje.

Čas  Činnost
6.15 – 8.45  Příchod dětí do MŠ; hry dle vlastní volby. Tělovýchovná chvilka.
 8.45 – 9.00  Hygiena, ranní svačina.
 9.00 – 9.45  Řízená činnost individuální. Plnění vzdělávacích záměrů dle cílů ŠVP.
9.45 – 11.45  Příprava na pobyt venku => pobyt venku.
 11.45 – 12.30  Oběd a individuální hygiena.
 12.30 – 14.15 Odpolední odpočinek. / Předškoláci – klidové činnosti dle potřeb dětí; zájmové aktivity.
 14.15 – 16.15 Hygiena, odpolední svačina. Činnosti a volné hry dětí ve třídě nebo na zahradě. Odchod dětí domů.

 

 

V denním režimu MŠ reagujeme na individuální potřeby dětí, snažíme se o vyvážený poměr mezi spontánními a řízenými činnostmi.