Zápis dětí do MŠ Přichystalova 20, Olomouc pro školní rok 2018/19

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Ředitel ZŠ a MŠ rozhodnul o přijetí dětí do MŠ Přichystalova. Text rozhodnutí s informacemi o přijatých dětech je uveden ZDE.

Informativní schůzka pro zákonné zástupce přijatých dětí  se uskuteční ve středu 6.června 2018 v 16.00 hodin.

 

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ DNE: STŘEDA 2.KVĚTNA 2018 OD 8,00 DO 16,00 HOD. V BUDOVĚ MŠ.

V tento den je nutné se fyzicky zaevidovat v MŠ u vedoucí učitelky.

Zákonný zástupce dítěte obdrží registrační číslo, žádost o přijetí, formulář potvrzení od lékaře.

Výše uvedené tiskopisy je možné přinést v den zápisu již vyplněné (žádost o přijetí je ZDE / formulář potvrzení od lékaře je ZDE).

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s přihlašovaným dítětem, jeho rodným listem a průkazem totožnosti.

Kdo neodevzdá žádost o přijetí a potvrzení od lékaře v den zápisu, učiní tak v pátek 4.května v době od 8,00 do 12,00 hod.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou oznámena zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí.

Seznam bude zveřejněn na úřední desce MŠ a na webových stránkách v době od 16.5.2018 do 30.5.2018.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou uvedena ZDE.