Organizace mateřské školy

Ve školním roce 2016/2017 je mateřská škola je v provozu od 01. 09. 2016 – 30. 06. 2017 a 01. 07. 2017 – 31. 07. 2017.

V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 01. 08. – 31. 08. 2017.

 

Provoz mateřské školy probíhá od 6.15 do 16.15 hodin ve dvou třídách:

 

Třída Název Věk Učitelky
1. třída Berušky 3 – 5 let Dagmar Řezníčková, Pavla Truksová
2. třída Sluníčka 5 – 7 let Gabriela Dostálová, Eva Oháňková
Provozní doba jednotlivých tříd:
Všechny děti se schází od 6.15 hodin ve 2. třídě Sluníček. Děti, které patří do 1. třídy Berušek si přebírá jejich učitelka v 6.45 hodin a odchází s nimi do třídy.
Příchod dětí do MŠ je do 8.30 hodin, pozdější příchod dítěte je možný na základě dohody s učitelkou.
Odchod dětí domů po obědě je v době od 12.00 do 12.30 hodin.
Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je možné od 14.30 hodin do konce provozu mateřské školy – 16.15 hodin.

V době od 15.30 hodin se opět všechny děti rozchází domů z 2. třídy Sluníček.