Organizace mateřské školy

Ve školním roce 2023/2024 je mateřská škola v provozu od 01. 09. 2023 – 28. 06. 2024

V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 01. 07. – 31. 07. 2024.

Provoz mateřské školy probíhá od 6.15 do 16.15 hodin ve dvou třídách:

Třída Název Věk Učitelky
1. třída Berušky 2,5 – 4 roky Dagmar Řezníčková, Mgr. Pavla Truksová
2. třída Sluníčka 4 – 7 let Bc. Barbora Čírtková, Mgr. Bc. et Bc. Kateřina Chytilová Hrabcová
Provozní doba jednotlivých tříd:
Provoz obou tříd začíná v 6.15 hod.
Příchod dětí do MŠ je do 8.30 hodin, pozdější příchod dítěte je možný na základě dohody s učitelkou.
Odchod dětí domů po obědě je v době od 12.15 do 12.45 hodin.
Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je možné od 14.45 hodin do konce provozu mateřské školy – 16.15 hodin.

V době od 15.45 hodin se všechny děti rozchází domů z 2. třídy Sluníček.