Organizace mateřské školy

Ve školním roce 2018/19 je mateřská škola v provozu od 01. 09. 2018 – 30. 06. 2019 a 01. 07. 2019 – 31. 07. 2019.

V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 01. 08. – 31. 08. 2019.

 

Provoz mateřské školy probíhá od 6.15 do 16.15 hodin ve dvou třídách:

 

Třída Název Věk Učitelky
1. třída Berušky 2,5 – 5 let Eva Oháňková, Pavla Truksová
2. třída Sluníčka 5 – 7 let Gabriela Dostálová, Dagmar Řezníčková
Provozní doba jednotlivých tříd:
Provoz obou tříd začíná v 6.15 hod.
Příchod dětí do MŠ je do 8.30 hodin, pozdější příchod dítěte je možný na základě dohody s učitelkou.
Odchod dětí domů po obědě je v době od 12.00 do 12.30 hodin.
Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je možné od 14.30 hodin do konce provozu mateřské školy – 16.15 hodin.

V době od 15.45 hodin se všechny děti rozchází domů z 2. třídy Sluníček.