Logopedická depistáž – změna termínu na 1.11.2023

Ve středu 4. října 2023 od 8.00 hod. proběhne v mateřské škole logopedická depistáž, která je přednostně určena pro děti ze třídy Sluníček. Pokud máte zájem o vyšetření svého dítěte, vyplňte prosím Žádost o vyšetření, kterou najdete v šatně MŠ, a předejte ji učitelkám ve třídě.