Logopedická depistáž

Ve středu 4. října 2023 od 8.00 hod. proběhne v mateřské škole logopedická depistáž, která je přednostně určena pro děti ze třídy Sluníček. Pokud máte zájem o vyšetření svého dítěte, vyplňte prosím Žádost o vyšetření, kterou najdete v šatně MŠ, a předejte ji učitelkám ve třídě.

Nový školní rok

Krásný den, ráda bych všechny přivítala v novém školním roce 🙂 Všechny děti zvládly začátek školního roku skvěle. Věřím, že se všem dětem ve školce bude líbit. Ráda bych vás pozvala na třídní schůzky, které se budou konat 11. 9. 2023 S přáním hezkého víkendu B. Čírtková 🙂

Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024

Rozhodnutí Ředitel Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17 ,  příspěvkové organizace Mgr .Pavel Pala,  rozhodl v souladu s  § 34 odst.2 ,odst.4, § 165 odst.2 písm.b),odst.3 a 4 a § 183 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ,/školský zákon/ ve znění pozdějších...

Zápisy do MŠ na školní rok 2023/2024

Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti k zápisu do naší MŠ na školní rok 2023/2024. Zápis proběhne v kanceláři MŠ 3. května 2023 v době od 8.00  do 16.00 hod. Podrobné informace najdete  TADY Na všechny se moc těšíme 🙂

Vítejte v novém školním roce

Milí rodiče, dovolte, abych vás všechny přivítala v novém školním roce, ve kterém se budeme společně potkávat. Všechny paní učitelky se už na vaše děti i na vás těšíme. Veškeré důležité informace najdete v části ORGANIZACE Mš a v části KONTAKTY . Kdo z vás má možnost, vkládám odkaz na FB skupinu , která je určena...

Zápis Ukrajina

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Informace k prázdninovému provozu

Školné školné se v měsíci červenci !!! NEPLATÍ !!! v SRPNU PLATÍ POUZE CHODÍCÍ DĚTI:  Ti, kteří u mne podepsali osvobození, školné neplatí školné za měsíc srpen posílejte až V SRPNU od 1. do 18. Stravné ráda bych vás poprosila- pokud budete vědět, že vaše dítko nebude ve školce některé...