Školné o prázdninách

ŠKOLNÉ O PRÁZDNINÁCH
Připomínám, že v červenci se školné neplatí.
Školné za měsíc srpen můžete posílat od 1. do 20. 8.
Děkuji
B. Č.