Informace k prázdninovému provozu

Školné
  • školné se v měsíci červenci !!! NEPLATÍ !!! v SRPNU PLATÍ POUZE CHODÍCÍ DĚTI:  Ti, kteří u mne podepsali osvobození, školné neplatí
  • školné za měsíc srpen posílejte až V SRPNU od 1. do 18.
Stravné
  • ráda bych vás poprosila- pokud budete vědět, že vaše dítko nebude ve školce některé dny, prosím, hlaste nám to včas
  • strava se bude o prázdninách platit v plné výši – tzn., že i když bude dítě v MŠ jen 2 dny, zaplatíte celý měsíc.
  • přeplatky bude jídelna vracet v následujícím měsíci
  • lístečky na platbu stravy dostanete během následujícího týdne.
S pozdravem B. Čírtková