Školné 2021/2022

UPOZORNĚNÍ

týkající se Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Žádáme vás platbu školného za předškolní vzdělávání v mateřské škole nejpozději do 18. dne v daném měsíci.

Základní částka úplaty: 460,- Kč

Tato částka se platí od září 2021  do srpna 2022.

 

O hlavních  prázdninách se školné za měsíc červenec neplatí.