Výběr školného září 2020

UPOZORNĚNÍ

týkající se směrnice Organizačního řádu školy, část Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Základní částka úplaty: 500,- Kč

Tato částka se platí od 09/2020 – 08/2021.

Školné se vybírá ve středu 16. 9. 2020 (je možné platit i dříve)

V době přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách tj. 08/2021 se úplata za předškolní vzdělávání neplatí