Zápisy do ZŠ

Vzhledem k aktuální situaci proběhnou letos zápisy do ZŠ nejspíš opět elektronicky.
Termíny zápisů najdete zde https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/24862 , ale doporučuji hlídat webové stránky školy, kam „půjdete“ k zápisu.
K zápisu jsou povinní se dostavit zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, současně i zákonní zástupci dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.
Dítě musí k zápisu i v případě, že zvažujete odklad školní docházky. Pokud již víte, že bude mít dítě odklad, je dobré potřebné papíry doložit ideálně již k zápisu (vyšetření z PPP, potvrzení od lékaře).
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností jsem tady pro vás 🙂