Přerušení provozu MŠ

Oznámení přerušení provozu mateřské školy

 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem dochází ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, od čtvrtka 14. ledna do pátku 22. ledna 2021

přerušení provozu Mateřské školy Přichystalova 20

dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola bude otevřena od pondělí 25. 1. 2021.

Děkujeme rodičům za pochopení.

 

V Olomouci, 14. 1. 2021

Mgr. Pavel Pala

ředitel školy

 

V době přerušení provozu MŠ mají zákonní zástupci nárok na ošetřovné. Podrobné informace jsou na webu České správy sociálního zabezpečení:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-zz

Formulář na ošetřovné: https://eportal.cssz.cz/documents/20122/35802/ZOPPD_ZZ.pdf/79b4d432-7923-58f3-9447-faa590db12ed?t=1603697869563

Pokyny k vyplnění formuláře: https://eportal.cssz.cz/documents/20122/35802/ZOPPD_ZZ_Pokyny_pro_vyplneni.pdf/fc06276a-699a-65d5-1208-911877bc7535?t=1605011340140