ŠKOLNÉ OD 1.DUBNA 2020

Rada města Olomouce dne 23.03.2020 schválila doporučení Krizového štábu –  zrušení výběru úplaty za předškolní vzdělávání po dobu uzavření  mateřských škol.

Poměrná část (210 Kč) platby školného za měsíc březen 2020, kterou jste již uhradili, vám bude vrácena po otevření mateřské školy.