INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Za předpokladu, že se mateřské školy vrátí do běžného režimu a prázdniny proběhnou v klasickém termínu, bude MŠ Přichystalova uzavřena od 01.07.2020 do 31.07.2020.

Náhradní mateřské školy pro děti zaměstnaných rodičů jsou MŠ Nedvědova a MŠ Bieblova (děti budou rozděleny podle podmínek a naplnění uvedených MŠ).

Prosíme rodiče, aby do konce dubna 2020 zaslali na e-mailovou adresu MŠ – msprichystalova@zsnedvedova.cz –  přehled plánované docházky v měsíci červenci a srpnu.

Termín pro podání žádosti o náhradní MŠ je rovněž do konce dubna.